TAGS

เกร็ดกีฬาบราซิลเลี่ยนยิวยึตสู ตอนที่ 13 ความแตกต่างกันของกติกาในแต่ละรายการ กับ รูปแบบการเล่นของนักกีฬา

09.10.2017

เกร็ดกีฬาบราซิลเลี่ยนยิวยึตสู ตอนที่ 13 ความแตกต่างกันของกติกาในแต่ละรายการ กับ รูปแบบการเล่นของนักกีฬา

ONESHIN CUP Presented By TrueID : กฏ กติกา และ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน

15.08.2017

ONESHIN CUP Presented By TrueID : กฏ กติกา และ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน

เกร็ดกีฬาบราซิลเลี่ยนยิวยึตสู ตอนที่ 19 : ท่าต้องห้ามในการแข่ง BJJ

27.03.2018

เกร็ดกีฬาบราซิลเลี่ยนยิวยึตสู ตอนที่ 19 : ท่าต้องห้ามในการแข่ง BJJ

สรุปแล้ว Floyd Mayweather ปะทะ Tenshin Nasukawa รูปแบบมวยสากล 3 ยก

07.12.2018

สรุปแล้ว Floyd Mayweather ปะทะ Tenshin Nasukawa รูปแบบมวยสากล 3 ยก ไม่มีการตัดสินให้คะแนน และ ไม่มีการบันทึกสถิติ