TAGS

มองต่างมุม ทัศนะ มวยเด็ก ควรยกเลิกหรือมีต่อไป

20.11.2018

วันที่ 10 พฤศจิกายน เพชรมงคล ส.วิไลทอง หรือ น้องเล็ก โดนน็อกในยกที่ 3 ระหว่างการขึ้นชกที่สมุทรปราการ ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและพบว่าศีรษะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง และเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่งในสมอง

กระแสสังคมเริ่มต้นวิจารณ์การอนุญาตให้เยาวชนขึ้นชกมวยไทย ในช่วงที่คนในวงการมวยกำลังออกมาต่อต้านร่าง พ.ร.บ. กีฬามวยฉบับแก้ไขปี 2542 ที่ห้ามนักมวยอายุต่ำกว่า 12 ปีขึ้นชก

รายงานวิจัยชี้ว่า ผลกระทบต่ออาการบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก ‘ส่วนใหญ่จะเกิดในลักษณะอาการบาดเจ็บสะสมมากกว่าการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน และสมองของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปียังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงเชื่อว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต’

ขณะที่ฝั่งของคนในวงการมวยไทยมองว่า การห้ามไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปีขึ้นชก เป็นการตัดโอกาสการพัฒนานักมวยไทยในอนาคต เปรียบเหมือนการห้ามไม่ให้นักฟุตบอลเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปีเล่นฟุตบอล