TAGS

นักแสดงฮอลลีวูดกับศิลปะการต่อสู้ที่ส่งผลต่ออาชีพพวกเขา

31.05.2019

นักแสดงฮอลลีวู้ดหลายคนหันมาใช้การออกกำลังกายฟิตหุ่นของตนเองโดยใช้ Martial Arts ซึ่งการออกกำลังกายแนวนี้ไม่เพียงทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ Martial Arts ยังช่วยฝึกเรื่องสมาธิ ความมั่นคง และความสงบทางใจด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพการแสดงอีกด้วย
 

ศิลปะการต่อสู้ ไม่ใช่ ความรุนแรง แต่ช่วยสร้างจิตใจให้รู้จักโอบอ้อมอารี

07.06.2019

ศิลปะการต่อสู้ไม่ได้เรียนรู้ไว้ใช้ทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่า แต่เป็นการสอนให้รู้จักใช้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเองจากการโดนโจมตี สร้างจิตใจของผู้ที่ได้ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น เป็นสุภาพบุรุษ และมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า