ONESHIN CUP PRESENTED BY TRUEID

ปาล์ม ธัญวิชญ์ เจนอักษร เชิญชวนชม การแข่ง MMA สุดเร้าใจ ONESHIN CUP Presented By TrueID

02.09.2017


ปาล์ม ธัญวิชญ์ เจนอักษร เชิญชวนชม การแข่ง MMA สุดเร้าใจ

OneShin Cup Presented By TrueID

ครั้งแรกของการแข่งขัน MMA ระดับสมัครเล่นที่จะใช้กติกาและมาตรฐานในรูปแบบเดียวกับ IMMAF เพื่อเป็นการ นำร่องไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขัน MMA ในระบบสากลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 17:00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : Ignite Fight Club - MMA Martial Combat Lifestyle

Youtube Live : https://www.youtube.com/c/IgniteFightClub

เว็บไซต์ www.IgniteFightClub.com

และ Application : TrueID โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android

Comment