FITNESS & LIFESTYLE

Fight To Fit โดย Fit Wise ตอนที่ 1 Fitness Myth: 6 ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้คุณไม่ฟิต

04.07.2017

Fitness Myth: 6 ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้คุณไม่ฟิต

ทุกคนมีความเชื่อ และความเชื่อเหล่านั้นสามารถทำให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมาย ได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีความเชื่อที่ผิด การฝึกซ้อมของคุณอาจไร้ความ หมายในทันที   นี่คือ 6 ความเชื่อผิดๆ ที่คุณควรปรับแล้วคิดใหม่ เพื่อให้ร่างกายฟิตตามที่ได้ตั้งใจไว้

ความเชื่อที่ 1 คุณต้องออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดน้ำหนัก

คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อ จะได้น้ำหนักที่คุณต้องการ เว้นแต่คุณจะเป็นแชมป์โลก (แม้แต่แชมป์โลกยังมี วันหยุด)   การใช้ร่างกายเกินกำลังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บซึ่งทำให้คุณมีเวลา ฝึกซ้อมน้อยลง และมีพัฒนาการที่ช้ากว่าที่ควร

ความเชื่อที่ 2 ผู้หญิงที่ยกน้ำหนักมากๆจะทำให้มีกล้ามใหญ่

วิธีที่ผู้หญิงจะมีกล้ามใหญ่ได้คือการทานอาหารเสริมและเติมสารสเตอรอยด์ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ร่างกายของผู้หญิงไม่ได้มีฮอร์โมนในการทำให้กล้าม ใหญ่ขึ้นมาได้

ความเชื่อที่ 3 ถ้าคุณรู้สึกเจ็บ แสดงว่ามันได้ผล

การรู้สึกเจ็บไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเสมอไป มีเหตุ ผลอธิบายเสมอว่าทำให้สิ่งที่คุณทำถึงรู้สึกเจ็บ ซึ่งหมายถึงคุณอาจกำลังซ้อม อย่างผิดวิธี ยิ่งฝืนจะทำให้ร่างกายยิ่งแย่ได้

ความเชื่อที่ 4 คุณจะกินอะไรก็ได้ ถ้าออกกำลังกาย

หากคุณต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผล การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ   คุณจำเป็นต้องเลือกกินอาหารที่ดี ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และผักเขียว ในปริมาณเหมาะสม

ความเชื่อที่ 5 กล้ามเนื้อมีน้ำหนักมากกว่าไขมัน

คุณอาจเคยได้ยินหรือมีความรู้สึกว่าเมื่ออกกำลังไประยะหนึ่งแล้ว กล้ามเนื้อ ทีคุณพัฒนาขึ้นมีน้ำหนักมากกว่าไขมัน   ความจริงก็คือกล้ามเนื้อและไขมันมี น้ำหนักเท่ากัน แต่ร่างกายของคุณมีการปรับตัวที่ดีขึ้น

ความเชื่อที่ 6 คุณจำเป็นต้องยึดทุกครั้งที่ออกกำลังกาย

การยึดตัวและส่วนต่างๆของร่างกายมักจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำทุก ครั้งก่อนเริ่มออกกำลังกาย แต่ความจริงก็คือมันไม่ได้อบอุ่นร่างกายของคุณ ให้พร้อมไปกว่าเดิม

ข้อมูลจาก
https://evolve-mma.com/blog/the-most-common-fitness-myths-debunked/

Comment